All ANTM

Photos of every ANTM contestant!
Home > Cycle 11 > Sheena Sakai > Miscellaneous Photos
Sheena Sakai
Photo: Terrance Williams

Sheena Sakai

Photo: Terrance Williams

Sheena01_28SleeP_Productions29.jpg Sheena05_28Lazaro_Llanes29.jpg Sheena01_28Terrance_Williams29.jpg Sheena02_28Terrance_Williams29.jpg Sheena03_28Terrance_Williams29.jpg