All ANTM

Photos of every ANTM contestant!
Home > Cycle 9 > Lisa Jackson > Catalogue Work
Click to view full size image

Lisa Jackson

Photo: Nick Nikolaou
For: Celia Dragouni Collection

Celia_Dragouni_Collection_09.jpg Celia_Dragouni_Collection_10.jpg Celia_Dragouni_Collection_11.jpg Celia_Dragouni_Collection_12.jpg Celia_Dragouni_Collection_13.jpg